เมื่อเร็วๆ นี้ คณะนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา* อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (โรงเรียนไผ่นอกกอ) ได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “พี่น้องอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ช่วยกันทาสีอาคาร รวมทั้งบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทที่ได้จากการบำเพ็ญกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา