นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนาได้รับการถ่ายทอดทักษะนวัตกรรมการเกษตร ทั้งการสร้างระบบปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) ปลูกผักไร้ดินในลำไผ่ (Bamboo Hydroponics) การสร้างระบบปลูกโดยใช้ทราย (Sandroponics) ปลูกผักข้างรั้วในขวดน้ำที่ใช้แล้ว เป็นต้น
นักเรียนช่วยประกอบรางHydroponics การปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) การปลูกผักไร้ดิน Bamboo Hydroponics Sandroponics ปลูกผักข้างรั้วในขวดน้ำที่ใช้แล้ว