วิสัยทัศน์
ที่นี่คือโรงเรียนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติที่บริหารโดยเอกชน