โรงเรียนมีชัยพัฒนา – Bamboo School
เลขที่ 186 หมู่ที่ 13 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
ธุรการ 044-661-581 (ต่อ 101) หรือ 089-949-6539
สำนักงานครู 044-661-683
Email: mechaipattana@gmail.com
Website: www.mechaipattana.ac.th